Contact Us!

 Contact Gary: gary.ritter@cpcc.edu704-330-2722 ext (6559)

2013 Photo of Gary Ritter

Contact Don: donald.michael@cpcc.edu 704-330-6559 ext (3598)

2013 Photo of Don Michael, Jr.